จกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้่น ป.4 และ IP4 ***Part 8 of 8***กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ IP4ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความอดทน มีทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี จากกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางลูกเสือโดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาภาพ/ข่าว Natthawut Joe / By Su Nieam….