ญาณกร ทรัพย์สัตย์ นักเรียน ม.3 ที่สอบได้เต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปี64

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ด.ช.ญาณกร ทรัพย์สัตย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564