กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program

กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้

โดยเริ่มตั้งแต่ 26 เม.ย 2560 – 9 พ.ค 2560

เริ่มเรียนในเวลา08.00-15.30น.

วันนี้เด็กๆมีความสุขกันมากเลย (IP1-2)