Open House ปีการศึกษา 2565

📣📣Open House ปีการศึกษา 2565
เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟัง ผ่านช่องทาง Online :Google Meet โดยสามารถโทรสอบถาม และลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดนี้🙏🙏