สรุปภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป. 6 ปี 63

👉🏻👍 สรุปภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา🎉 นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 4 คน🎉 นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ 14 คน🎉 ภาพรวมนักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด สช. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ👉🏻ฝากข่าวค่ะ ตอนนี้ รร.ไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัคร นร.ใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา สนใจ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9733530-1 หรือ 02-5211457-8 ค่ะ