เปิดรับสมัคร นร. เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

โรงแรียนไผทอุดมศึกษาเปิดรับสมัคร นร. เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 8.00-15.00 น.

>> เปิดรับสมัครระดับชั้น เตรียมอนุบาล 2 ขวบ-2ขวบ 8 เดือน
>> เปิดรับสมัครระดับชั้น อนุบาล 1-3
>> เปิดรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6
>> เปิดรับสมัครระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
>> เปิดรับสมัคหลักสูตร International Program G.1-G.6

****** หลักฐานในการสมัคร
– สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– รูปถ่ายนร. ขนาด 2 นิ้ว 5 รูป
– ใบรับรองนร.สำหรับนร.ที่จะสมัครระดับ อ.2-ม.3 ออกโดยโรงเรียนเก่า
– นำนักเรียนมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะ

***** กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9733530-1 หรือ 02-5211457-8 ค่ะ