เงินอุดหนุนตามนโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

?กำหนดการแจกเงินอุดหนุนตามนโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
✅ วันพุธที่ 4 พ.ย. 63
อ.1-อ.3 เวลา 08.00-11.00 น.
ป.1-ป.3 เวลา 12.00-15.00 น.
✅ วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63
ป.4-ป.6 เวลา 08.00-11.00 น.
ม.1-ม.3 เวลา 12.00-15.00 น.
?? ขอให้ท่านผู้ปกครองมารับเงินตามเวลาดังกล่าว และเตรียมเอกสารมาให้พร้อม สำหรับรายละเอียดต่างๆ ทาง โรงเรียนได้แจ้งในจดหมายซึ่งแจกให้กับนักเรียนในวันนี้แล้วครับ?