วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีถวายราชสดุดี
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
และงานสัปดาห์มหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โดยคุณครูขวัญชัย พงษ์เสือ เป็นประธานพิธีฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….