ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงประภาสิริ พฤกษมาศ คนเก่งไผทอุดมศึกษาด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งไผทอุดมศึกษาด้วยค่ะ
เด็กหญิงประภาสิริ พฤกษมาศ นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 7 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ในวันที่ 10-13 กันยายน 2563 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม สถานทูตออสเตรเลีย สถาบัน Bangkok dance Thailand สถานบัน CSTD เพื่อค้นหาผู้ชนะระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติร่วมกับอีก10 ประเทศ ในการแข่งขัน Asia-Pacific Dance Competition
ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2564 โดยได้รับรางวัลทั้ง 6 ประเภทที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Lyrical solo รุ่นอายุ13&Under
2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Demi-character Solo
รุ่นอายุ13&Under
3.รางวัลชนะเลิซอันดับ 3 ประเภท National Solo รุ่นอายุ 13&Under
4..รางวัลชมเชย ประเภท Classical Soloรุ่นอายุ 13&Under
5.รางวัลชมเชย ประเภท Repertoire solo รุ่นอายุ 15&Under
6.รางวัลชมเชย ประเภท Demi-Character troupe รุ่นอายุ 16&Under
ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ ท่านใดมีข่าวเกี่ยวกับบุตรหลานสามารถส่งมาให้ได้นะคะ