มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

#มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

เช้าวันนี้ (9 มีนาคม 2563)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
โดยการวัดไข้ การใช้เจลล้างมือ และการใช้หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรและคุณครูทุกท่าน
ณ จุดคัดกรอง บริเวณประตูหน้าโรงเรียน และจุดประกาศ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ของบุคลากรและคุณครูทุกท่าน
(โดยจะปฏิบัติเช่นนี้จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ)
By Su Nieam….