จากกรณีจดหมายแจ้งรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 ทางแอดมินสรุปย่อให้ดังนี้นะคะ

จากกรณีจดหมายแจ้งรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 ทางแอดมินสรุปย่อให้ดังนี้นะคะ