กำหนดการสอบ. 3 มีค. 60 สอบวัดแววความสามารถพิเศษ และ8 มีค. 60 นร. ป.3 สอบ NT

แจ้งกำหนดการสอบ.
-3 มีค. 60 สอบวัดแววความสามารถพิเศษ
-8 มีค. 60 นร. ป.3 สอบ NT
*** สำหรับรายชื่อห้องสอบต่างๆ หากมีการประกาศ แอดมินจะถ่ายมาลงให้นะคะ. ผปค. จะได้สะดวกค่ะ