ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล สสวท. ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ชั้น ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ช.ปิยังกูร จูฑะสถวรรณศิริ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
และ ด.ช.พีรณัฐ อุตมเพทาย ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
จัดโดย สสวท.
By Su Nieam….

https://bit.ly/2TADRbo