ภาพบรรยากาศการแข่งขันจับปลาของแต่ละสีในกิจกรรมสนุกกับชีวิตไม่ยึดติดเกม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันจับปลาของแต่ละสีในกิจกรรมสนุกกับชีวิตไม่ยึดติดเกม เด็กๆมีทักษะการจับปลากันมากเลย