สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “สนุกกับวิทย์วิถีชีวิตพอเพียง”

ส่วนการศึกษาอนุบาลจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “สนุกกับวิทย์วิถีชีวิตพอเพียง”
โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นศึกษาเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น
เด็กๆตื่นเต้นกันมากได้รับความรู้ และความสนุสนานกันมากมาย
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
By Su Nieam….

ส่วนการศึกษาอนุบาลจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "สนุกกับวิทย์วิถีชีวิตพอเพียง"…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018