กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP4

กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP4
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP4เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาBy Su Nieam….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018