นักเรียนระดับชั้น IP.1-2 Project Integration : Floating in the sea.

นักเรียนระดับชั้น IP.1-2 ภาคภาษาอังกฤษ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ม.บูรพา จ.ชลบุรี และปฏิบัติภารกิจ อนุรักษ์ชายหาดบางแสน โดยร่วมกันเก็บขยะรอบชายหาด จากการเรียนProject Integration : Floating in the sea.

 

โพสต์โดย Patai Udom Suksa School เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018