พิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก” รอบที่ 1 ระดับชั้น ป.4-ป.6, IP1-IP9 และม.1-ม.3

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และพิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก”
รอบที่ 1 ระดับชั้น ป.4-ป.6, IP1-IP9 และม.1-ม.3
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Su Nieam….

 

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙และพิธีเทิดพระคุณแม่ "…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018