ไผทอุดมศึกษา

ลงทะเบียนเยี่ยมชม OPEN HOUSE

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนในกิจกรรม ไผทอุดมศึกษา OPEN HOUSE


ท่านสามารถเลือกลงทะเบียน ตามวันเวลา ดังนี้


เนื่องจากเป็นการ Open House ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงขอสงวนสิทธิ์เดินเยี่ยมชมโรงเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
รายชื่อผู้ลงทะเบียน