บทอาเศียรวาท วันแม่แห่งชาติ

บทอาเศียรวาท วันแม่แห่งชาติ

ผองผสกกราบบังคมบรมนาถ
เบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัย
น้อมจิตภักดิ์ด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใด 
แม่ฟ้าไทยเด่นสง่าสมบารมี
ขอถวายอาเศียรวาทราชยศ
เป็นบาทบทพระพรชัยพิไรศรี
จากเหล่าข้าพระบาทราชธานี
ขอเอกองค์ราชินีทรงปรีดิ์เปรม
น้อมทูลเกล้าเหล่าพรชัยใสพิสุทธิ์
เปรียบประดุจหยาดสุวรรณอันเกษม
ให้พระแม่พระสรวลยิ้มอย่างอิ่มเอม
ธ.ทรงเปรมปรีดาสถาพร
จะน้อมนำพระดำรัสที่ตรัสสั่
เสมือนดั่งหลักชัยในคำสอน
น้อมสำนึกพระเมตตาที่อาทร
ประนมกรแทบพระบาทราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา