การอบรมครูโรงเรียนเอกชนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

การอบรมครูโรงเรียนเอกชนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (เมืองจำลองในฝัน) ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อบรม สช.005 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. อบรม STEM วันที่ 1 (19 พฤษภาคม 2561) https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1829435900410715&type=3 อบรม STEM วันที่ 2 (20 พฤษภาคม 2561) https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1829441547076817&type=3 อบรม STEM วันที่ 3 (21 พฤษภาคม 2561) https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1829444740409831&type=3    

Continue reading


ประกาศ เรื่องเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศ เรื่องเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่ 1/2561 – ดูแลการบ้านเร่ิ่ม 28 พค.61 (28-30-31 พค เรียนฟรี) แต่ชำระเงินเริ่มเก็บเดือน มิ.ย.61 – เรียนภาษาอังกฤษ เริ่มจันทร์ที่ 4 มิ.ย.61 – เรียนว่ายน้ำวันศุกร์ เริ่มชำระเงินวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 นับยอดจากการชำระเงินเป็นหลัก เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61

Continue reading


โครงการส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร โดยอ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (15 พฤษภาคม 2561) By Su Nieam…. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากรโดยอ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(15 พฤษภาคม 2561)By Su Nieam…. โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ 14 พฤษภาคม 2018      

Continue reading