KID-D Family

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ ในโครงการ KID-D Family เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพกับทางศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา.