กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้ คณะผู้ปกครอง นักเรียนและครูส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเป็นเจ้าภาพ๑กัณฑ์คือกัณฑ์กุมารจากทั้งหมด๑๓ กัณฑ์ขอเชิญ ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ          

Continue reading


นักเรียน-ผู้ปกครอง-ครูส่วนการศึกษาอนุบาล ร่วมบริจาคปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์นครกัณฑ์”

นักเรียน-ผู้ปกครอง-ครูส่วนการศึกษาอนุบาล ร่วมบริจาคปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์นครกัณฑ์”อนุโมทนาบุญนะคะ ขอบคุณข้อมูลจากส่วนการศึกษาอนุบาลค่ะ  

Continue reading


มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาด

ส่วนการศึกษาอนุบาลฝากโพสต์มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดให้ผู้ปกครองทราบกันค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ใหญ่อนุบาลนะคะ  

Continue reading


โครงการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ศตวรรษที่ 21 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)

Exchange Visit Under the MOU โครงการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ศตวรรษที่ 21 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียใต้ และ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา Exchange Visit Under the MOU between International Education Services (IES), Department for Education and Child Education (DECD), Government of South Australia and Patai Udom Suksa School July 12th, 2017 By Su Nieam….

Continue reading


ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60) – จ.10 – อ. 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา+วันเข้าพรรษา – พฤ 13 ก.ค. 60 นักเรียนความสามารถพิเศษป.2-ป.6 สอบ Enrichment – พุธ 19-ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน ป.1-ม.3 และ IP1-9 – ศุกร์ 28 ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชมม์พรรษา – ศุกร์ 11 ส.ค. 60 งานวันแม่แห่งชาติ – จันทร์ 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ – เสาร์ 19 ส.ค. 60 เข้าค่ายกลางวันลุกเสือ-เนตรนารี […]

Continue reading


ประกาศเรื่องวันหยุด โรงเรียนไผทอุดมศึกษาหยุดยาว 4 วันช่วงวันที่ 8-11 กรกฏาคม 2560

เข้าพรรษา, อาสาฬหบูชา,และชดเชยทั้ง 2วัน ค่ะ เปิดเรียนวันพุธที่ 12 กรกฏาคม นะคะ

Continue reading


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีพรรคร่วมลงแข่งขัน 4 พรรค คือ 1. พรรคไผทรวมใจพัฒนา 2. พรรคไผทเสรีนิยม 3. พรรคโลกาภิวัฒน์ และ 4. พรรคไผทก้าวหน้า พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด มีชัยชนะในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ คือ “พรรคไผทเสรีนิยม” ซึ่งได้คะแนนเสียง 891 คะแนนเสียง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1506868646000777&type=3

Continue reading


IP.1-IP.2 นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ IP.1-IP.2 นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ในกิจกรรมการเรียนรู้Project Integration          

Continue reading


กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต ปีการศึกษา 2560

ลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.5 และระดับชั้นมัธยม 1-3 ร.ร.โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ผ่านการทดสอบทางจิตใจ โดยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต นำทีมจัดกิจกรรมโดย คุณครูขวัญชัย พงษ์เสือ ผู้ควบคุมการฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร.ร.ไผทอุดมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ By Su Nieam….   https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1504675926220049&type=3          

Continue reading


อบรมนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / IP 4 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรรณชัย บุญพิทักษ์ LT. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม กองการลูกเสือ สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฯ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1496036477083994&type=3

Continue reading