ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน

จากผลการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ผลที่ออกมาคือ เบอร์ 4 “พรรคไผทโลกาภิวัฒน์” เป็นผู้ชนะ ด้วยคะแนนเสียง 485 โดย ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน โยมีนโยบายพรรค ดังนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับภาวะโลกร้อน 2. จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความผูกพันระหว่างพี่น้อง 3. กิจกรรมผูกพันพี่สอนน้องเพื่ออนาคต 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 5. ตู้รับความคิดเห็น ขอเชิญชาวไผทฯ ร่วมให้กำลังใจกับผู้ชนะด้วยครับ…. Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   จากผลการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนผลที่ออกมาคือ เบอร์ 4 "พรรคไผทโลกาภิวัฒน์"… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2018

Continue reading


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เช้าวันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนขึ้น ซึ่งมี4 พรรคด้วยกัน เบอร์ 1 “พรรคไผทฯก้าวหน้า” หัวหน้าพรรคคือ ด.ช.กัญจน์ เกิดชูชื่น เบอร์ 2 “พรรคไผทฯร่วมใจพัฒนา” หัวหน้าพรรคคือ ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร เบอร์ 3 “พรรคไผทฯเสรีนิยม” หัวหน้าพรรคคือ ด.ญ.นันท์นภัส แจ่มรัตน์ เบอร์ 4 “พรรคไผทฯโลกาภิวัฒน์” หัวหน้าพรรคคือ ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ ใครเชียร์เบอร์ไหนก็ส่งกำลังใจกันนะครับ แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ใครชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ คอยฟังผลกันอีกทีนะครับ…. Cr.Canon 70 D / By Su Nieam…. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1897519770268994&type=3

Continue reading


จัดกิจกรรม Day camp “Young Photographer”

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรม Day camp “Young Photographer” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการรายวิชา Digital Learning สู่ทักษะอาชีพ ได้รับเกียรติจากนิตยสาร potoinfo ร่วมกับกล้อง SONY จัดการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นและการออกแบบโปสเตอร์” ให้กับนักเรียน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การใช้กล้องและเทคนิคต่างๆ อย่างมากมาย เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1896106947076943&type=3  

Continue reading


จัดกิจกรรม Morning Market ภายใต้หัวข้อ “ไผทฯรักษ์ พิทักษ์โลก”

นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรม Morning Market ภายใต้หัวข้อ “ไผทฯรักษ์ พิทักษ์โลก” โดยการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณศาลาทัพพะรังสี Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม Morning Market ภายใต้หัวข้อ "ไผทฯรักษ์… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2018  

Continue reading


จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561

เช้าวันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนการศึกษาประถมศึกษาและส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ซึ่งหมายถึง เป็นการประกาศตนให้ปรากฎว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ Cr. Canon 70 D / By Su Nieam….   เช้าวันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.)นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018  

Continue reading


จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1-3 โดยคณะครูต่างชาติ

เช้าวันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.30 น.) ส่วนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1-3 โดยคณะครูต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา กระบวนการคิด การสนทนาและการตอบคำถาม ด้วยความสนุกสนานและเป็นที่สนใจของนักเรียนเป็นอย่างดี ณ ลานเสริมสร้างสุนทรียภาพ Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   เช้าวันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.30 น.)ส่วนการศึกษาอนุบาล… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาร่วมโครงการมือถือเก่าไป…ชีวิตใหม่มา….

ไผทอุดมศึกษาร่วมโครงการมือถือเก่าไป…ชีวิตใหม่มา…. ร่วมทำบุญกันโดยบริจาคโทรศัพท์เก่ากันนะครับ….   https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/posts/1894699183884386

Continue reading


ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล (น้องทาม) ได้รับเหรียญทอง(Gold Award)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล (น้องทาม) นักเรียนระดับชั้น IP.6 ภาคภาษาอังกฤษได้รับเหรียญทอง(Gold Award) จากการแข่งขัน Singapore International Math Olympaid Contest(SIMOC) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ขอบคุณภาพจากผู้ปกครอง  

Continue reading


ประกาศรายชื่อนร. ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ค่ะ

ประกาศรายชื่อนร. ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ค่ะ          

Continue reading


ด.ญ.นภัทร จำเนียรกุล (น้องพราว) ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TKG TOUR 2017-2018

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของไผทฯ ด.ญ.นภัทร จำเนียรกุล (น้องพราว) ชั้น ป.6/3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TKG TOUR 2017-2018 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรการแข่งขัน Winner Class C Girl Division II และ Overall Winner Most Points Throughout the Season Class C Girl ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์น้องด้วยนะคะ…. By Su Nieam….   ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของไผทฯด.ญ.นภัทร จำเนียรกุล (น้องพราว) ชั้น ป.6/3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018  

Continue reading