การอบรมคณะผู้บริหาร “รักครู รักเรียน เปลี่ยนชีวิต”

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการอบรมคณะผู้บริหาร ภายใต้หัวข้อ “รักครู รักเรียน เปลี่ยนชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา เป็นวิทยากร ร่วมกับคณะที่ปรึกษาของโรงเรียน โดยมีนายปองพล อดิเรกสาร ประธานบริษัท ไผทอุดม จำกัด เข้าให้กำลังใจคณะผู้บริหารและขอบคุณคณะวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมตึก 1 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1766568360030803&type=3

Continue reading


รางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลคะแนนสูงสุดของประเทศ การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณชพล คูโณปการ ชั้นป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลคะแนนสูงสุดของประเทศ การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.กรภัทร มิ่งคำเลิศ ชั้น ป.6ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และด.ช.ปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สสวท. By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1764785790209060&type=3                      

Continue reading


สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25601. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- ด.ช. ณชพล คูโณปการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร2. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ด.ช. ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร- ด.ช. พิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอร์รี่ จังหวัดสงขลา3. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- ด.ญ. อิ่มสุข พูนวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด4. วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6- ด.ช. คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โพสต์โดย IPST Thailand บน 18 มีนาคม 2018   สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1. วิชาคณิตศาสตร์ […]

Continue reading


ประกาศวันรับสมุดพก 19 มี.ค. 61 น้องอนุบาล และ 30 มีค 61 ป1-ม3 ค่ะ

ประกาศวันรับสมุดพก นะคะ วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61 น้องอนุบาล วันศุกร์ที่ 30 มีค 61 ป1-ม3 ค่ะ

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าค่าย Inter Camp 2018

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าค่าย Inter Camp 2018 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 5 วัน ด้วยฐานกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูต่างชาติ ” Congratulations! & Keep up the good work.”        

Continue reading


Inter Camp make us happy,we call enjoy will be together.Happy field trip @ Khaoyai

Inter Camp make us happy,we call enjoy will be together.Happy field trip @ Khaoyai ค่าย Inter Camp นำ นร เข้าทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์ Bonanza Exotic Zoo เพื่อเรียนรู้ชีวิตสัตว์จากประเทศต่างๆ          

Continue reading


วันแรกของการเข้าค่าย Inter camp

วันแรกของการเข้าค่าย Inter camp ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่12-16 มีนาคม Developing Your English Through Adventure.            

Continue reading


สำหรับเด็กๆ ที่จะมาสมัครเข้าเรียน นะคะ รร.เปิดทำการวันอาทิตย์ที่ 1 เมย เป็นกรณีพิเศษ ค่ะ

สำหรับเด็กๆ ที่จะมาสมัครเข้าเรียน นะคะ รร.เปิดทำการวันอาทิตย์ที่ 1 เมย เป็นกรณีพิเศษ ค่ะ โพสต์โดย Patai Udom Suksa School บน 7 มีนาคม 2018

Continue reading