ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อโดยการ เรียงลาดับตามตัวอักษร นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและประสงค์เข้าร่วมโครงการ ชาระค่าสนับสนุนกิจกรรม วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2562 ณ ตึก 1 ห้องธุรการ และรายงานตัววันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.15- 08.30 น. โดยนาหลักฐานการชาระค่าสนับสนุน กิจกรรม(ใบเสร็จรับเงิน)มาแสดง ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลา ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์   วิชา คณิตศาสตร์ 1. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 3 2. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 3. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 […]

Continue reading


พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย ด.ญ.อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ชั้น ป.3 เป็นตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร และร่วมพิธีดังกล่าว รวมจำนวน 74 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน Cr.สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช.-ลูกเสือช่อสะอาด / RoyalFamilyTH / NEWS1 / By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450652335757794&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDIDGYYszzjP1HP6qt-FyUriI1dzKOt6yQB1do6TfEzNrYgJNGVrsLSYit9kfGKxOmbaIsQ_amZSD0rImqRcm1my_r97RmVNcUjM6lOoMlELcOKQDldJKQSKSTqoyQum97VRPbzvKbrTjok6LJZJ_cnVhmUZJ69lw5d6w9VEyk3uYaEoaBeaUIsrzL-KPbimKKk4jtRKMYCMSrbJCnT8GNuUWExymDeQZDgz003K709yxn7ZNU9AAcmtqYFZxQXTtv1VJ3qyQrA0dqgUsD1w1NTSyV0Ohh–0pbqjPtyfhG0U4PEdywNMM_QHGVBPEYXjh-7Sl9oOFRN_n85UOre6bk0x6Y3YVAygbD1rFAWMyn17gU_Z1ysqc4e4xvDKpWSe3Z6JEGpri6k6CqP4fqhirxkeCQftfqx74pvLbcNtU9WZW8D3DkNCkjCGqnJ6uXV5b1KjfZ6ei7yhNq0fHcHHW-AlHFt2Rg-318nPilh2Vk3jRUKZyXhc3au7YwLmcxzcexumQ98gptfFhZhhk87lL1zw&__tn__=-UCH-R

Continue reading


ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว คณะครูแต่ละระดับชั้น นำนักเรียนกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ได้แก่ ศาลพระภูมิประจำโรงเรียน ศาลเจ้าพ่อหิรัญฤทธิ์ ศาลเจ้าแม่สร้อยทิพย์โอสถปราสาททอง และอนุสรณ์ พล.ต.อ.เผ่า – คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไผทอุมศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกๆ คน By Su Nieam….   ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วคณะครูแต่ละระดับชั้น นำนักเรียนกราบไหว้… โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

Continue reading


พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู "ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน" ประจำปี 2562ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ… โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

Continue reading


พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น อ.1-อ.3

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น อ.1-อ.3 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู "ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน" ประจำปี 2562ระดับชั้น… โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

Continue reading


สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน…

แสดงความยินดีกับนักเรียนศิษย์เก่าเรียนดีเด่น ที่สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน… สู้ๆ ต่อไป ไอ้มดแดง…. Cr.Daofrong Jor ขอบคุณครูสุธาด้วยค่ะ  

Continue reading


อันดับ 1 การประกวดร้องเพลง Easy Listening Style

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เนธิรินทร์ อินตานนท์ (น้องเพลง) อายุ 7 ปี ชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ประเภท Easy Listening Style ผลงาน นิทานหิ่งห้อย จาก “ครูอ้วน” มณีนุช เสมรสุต กรรมการผู้จัดการสถาบันสอนศิลปะการใช้เสียงเพื่อการร้องและการพูด (Star Maker Voice Academy) ในการประกวดร้องเพลง Star Maker Singing Contest Final 2019 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 จัดโดย Star Maker Voice Academy ข้อมูล/ภาพ : ผู้ปกครอง / Present By Su Nieam….       […]

Continue reading


กิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ รุ่นอายุ 7-10 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ

ก่อนเข้าสู่การสำรวจแววในแต่ละวัน น้องๆ ต้องผ่านการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป (กิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ รุ่นอายุ 7-10 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562) #Patai Udom Suksa School #ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ #วัดแววอัจฉริยภาพ  

Continue reading