พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์
ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
โดย ด.ญ.อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ชั้น ป.3
เป็นตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร และร่วมพิธีดังกล่าว รวมจำนวน 74 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน
Cr.สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช.-ลูกเสือช่อสะอาด / RoyalFamilyTH / NEWS1 / By Su Nieam….

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450652335757794&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDIDGYYszzjP1HP6qt-FyUriI1dzKOt6yQB1do6TfEzNrYgJNGVrsLSYit9kfGKxOmbaIsQ_amZSD0rImqRcm1my_r97RmVNcUjM6lOoMlELcOKQDldJKQSKSTqoyQum97VRPbzvKbrTjok6LJZJ_cnVhmUZJ69lw5d6w9VEyk3uYaEoaBeaUIsrzL-KPbimKKk4jtRKMYCMSrbJCnT8GNuUWExymDeQZDgz003K709yxn7ZNU9AAcmtqYFZxQXTtv1VJ3qyQrA0dqgUsD1w1NTSyV0Ohh–0pbqjPtyfhG0U4PEdywNMM_QHGVBPEYXjh-7Sl9oOFRN_n85UOre6bk0x6Y3YVAygbD1rFAWMyn17gU_Z1ysqc4e4xvDKpWSe3Z6JEGpri6k6CqP4fqhirxkeCQftfqx74pvLbcNtU9WZW8D3DkNCkjCGqnJ6uXV5b1KjfZ6ei7yhNq0fHcHHW-AlHFt2Rg-318nPilh2Vk3jRUKZyXhc3au7YwLmcxzcexumQ98gptfFhZhhk87lL1zw&__tn__=-UCH-R