สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน…

แสดงความยินดีกับนักเรียนศิษย์เก่าเรียนดีเด่น
ที่สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน…
สู้ๆ ต่อไป ไอ้มดแดง….
Cr.Daofrong Jor ขอบคุณครูสุธาด้วยค่ะ