ข้อมูลสำหรับเด็กๆที่จะเรียนชั้น ป.1 ปีนี้นะคะ ยกเว้นส่วนการศึกษา IP ค่ะ

ข้อมูลสำหรับเด็กๆที่จะเรียนชั้น ป.1 ปีนี้นะคะ ยกเว้นส่วนการศึกษา IP ค่ะ