ผ่านการรับรองจากโครงการ TRUE CLICK LIFE

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณว่า
ผ่านการรับรองจากโครงการ TRUE CLICK LIFE
เป็นสถานศึกษาที่มีการใช้หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบครบวงจรอย่างดียิ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี
จาก บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด หนึ่งในบริษัทภายใต้ กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น
โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
By Su Nieam….