โรงเรียนจัดโครงการลูกรักของเรา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดโครงการลูกรักของเรา ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
ละได้เห็นพัฒนาการของลูก พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้นำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
โดยในช่วงเช้า เป็นของระดับชั้น ป.1-ป.6 / ม.1-ม.3 และ IP1-IP9
และในช่วงบ่ายเป็นของระดับชั้น อ.1-อ.3
กล่าวต้อนรับโดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
และสรุปผลการจัดการศึกษาโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บรรยากาศภายในงานได้มีกิจกรรม Music in the Garden เป็นการแสดงดนตรีของวง PUS Junior Band
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริง ในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร
และเดี่ยวฮูคูเลเล่ โดย ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.๔/๕
และพบคุณครูประจำชั้น เพื่อรับผลการเรียน ของภาคเรียนที่ผ่านมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

โรงเรียนจัดโครงการลูกรักของเรา ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018