พิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก” รอบที่ 3 ระดับชั้น ต.1, อ.1-อ.3

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และพิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก”
รอบที่ 3 ระดับชั้น ต.1, อ.1-อ.3
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Kru Somboon Buangiwyai / By Su Nieam….

 

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1942594965761474&type=3