บรรยากาศการสอบวัดความพร้อมเข้าเรียน ป.1 และเพื่อจัดชั้นเรียน

บรรยากาศการสอบวัดความพร้อมเข้าเรียน ป.1 และเพื่อจัดชั้นเรียน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 By Su Nieam….   บรรยากาศการสอบวัดความพร้อมเข้าเรียน ป.1 และเพื่อจัดชั้นเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษาวันพุธที่ 3 เมษายน 2562By Su Nieam…. โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2019

Continue reading


ปฏิทินการศึกษาช่วงปิดเทอม มีนาคม 2562-พฤษภาคม 2562

*** การลาออก (เว้นนักเรียน อ.3 ขึ้น ป.1) – แจ้งลาออกได้ตั้งแต่ 28 กพ.-22 มีค.2562 *** การมอบตัว (เว้นนักเรียน อ.3 ขึ้น ป.1) – มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 20 เม.ย.2562 เวลา 8.00-15.00 น. *** การจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา – วันที่ 20-23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.00 น. *** กำหนดการเปิดภาคเรียน – ชั้น อนุบาล 1 ระยะที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ระยะที่ 2 วันที่ […]

Continue reading


Digital camp 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ปิดเทอมนี้โอกาสดีสำหรับเด็ก ๆ ชั้น ป.4-ม.3 ทางโรงเรียนเปิดค่ายพิเศษ Digital camp ค่ายนี้แอดมินร่วมด้วยนะคะ มีกิจกรรมไอทีมากมาย e-sport การเรียนรุ้ สร้างชิ้นงานโดยใช้สื่อดิจิตัล ออกไปทำกิจกรรมสนุก ๆ นอกโรงเรียน แต่ไปที่ไหนอุบไว้ก่อน เด็ก ๆ ที่สมัครไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ รับจำนวนจำกัดนะคะ สนใจรีบโทรติดต่อสอบถามกันนะคะ เพราะใกล้เต็มแล้วค่ะ    

Continue reading


ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกส่วนการศึกษาสู่ความยั่งยืน โดยการอ่านและการเขียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 By Su Nieam….   โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


Project : GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำเสนอผลการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ Project : GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษานำเสนอผลการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการProject :… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 361 คน ทัศนศึกษาตามโครงการ การเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ โดยศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ชมการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ พ่อหลวง ร.๙ ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละภาคในประเทศไทย และกิจกรรมตามรอยพระราชา พ่อหลวง ร.๙ ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 By Su Nieam….   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 361 คน ทัศนศึกษาตามโครงการ การเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ GEN A… โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4

วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4 จำนวน50คนได้ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ในหลักสูตรวิชาพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติและเสียสละ (เครดิตภาพจากครูขวัญชัยและครูอรยา )  

Continue reading


การสอบทักษะ Speaking ของนักเรียนที่เข้าสอบ Cambridge test ในระดับ Flyer

ภาพบรรยากาศการสอบทักษะ Speaking ของนักเรียนที่เข้าสอบ Cambridge test ในระดับ Flyer โดยได้รับการทดสอบจากครูศูนย์ Cambridge English Assessment

Continue reading


Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ ประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 242 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา แบบบูรณาการ : Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ โดยกิจกรรมในหลักสูตรนั้น ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สังกัด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ภาพ/ข่าว By Su Nieam….  

Continue reading