คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ

คณะศึกษาดูงาน จากประเทศไต้หวัน วันนี้ (11 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น.) คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ โดยมี อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ (Gifted and Talented Child Centre) By Su Nieam…   URL:  https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551696768184631&type=3      

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเทิดพระคุณแม่ โดยรอบที่ 3 เป็นรอบส่วนการศึกษาอนุบาลปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….  

Continue reading


ไผทฯ ได้ด้รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam….                            

Continue reading


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลศิลปกรรมดีเด่น ในการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” ผลงาน “ไปโรงเรียน” วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร Pic : ผู้ปกครองของ ด.ชวีรภัทร / กรมประชาสัมพันธ์ / ข่าว By Su Nieam….                 […]

Continue reading


ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน IMC:EMIC 2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องนำ้ต้น ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC:EMIC 2017) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560                

Continue reading


Project Integration เรื่องThe Peter Pan ในกิจกรรม How to make your boat?

วันนี้นักเรียนInternational Program Sectionระดับชั้นIP.3-4เดินทางไปทัศนศึกษา ในการเรียนProject Integration เรื่องThe Peter Pan ในกิจกรรม How to make your boat? โดย ได้รับความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อเรือไทยอ.รัตนา ขาวมาลาและ อ.กนก ขาวมาลา ณ พิพิธภัณฑเรือไทย จ.พระนครศรีอยุธยา                

Continue reading


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ หอประชุมอุดมลักษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. * เทศน์มหาชาติ มหาทานบารมี ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน ร.๑๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธ โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) […]

Continue reading


กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้ คณะผู้ปกครอง นักเรียนและครูส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเป็นเจ้าภาพ๑กัณฑ์คือกัณฑ์กุมารจากทั้งหมด๑๓ กัณฑ์ขอเชิญ ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ          

Continue reading