ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ชั้น ป.๖/๓ มีความเป็นเลิศตามนโยบาย เด็กเก่ง เพราะครูดี มีคุณภาพ ชาติพัฒนา

ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ชั้น ป.๖/๓ หลักสูตรความสามารถพิเศษ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นักเรียนที่มีความเป็นเลิศตามนโยบาย เด็กเก่ง เพราะครูดี มีคุณภาพ ชาติพัฒนา เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ หน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล      

Continue reading


ไผทฯ ได้ด้รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam….                            

Continue reading


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลศิลปกรรมดีเด่น ในการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” ผลงาน “ไปโรงเรียน” วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร Pic : ผู้ปกครองของ ด.ชวีรภัทร / กรมประชาสัมพันธ์ / ข่าว By Su Nieam….                 […]

Continue reading


ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน IMC:EMIC 2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องนำ้ต้น ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC:EMIC 2017) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560                

Continue reading


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ หอประชุมอุดมลักษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. * เทศน์มหาชาติ มหาทานบารมี ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน ร.๑๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธ โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) […]

Continue reading


ส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์

เวลาประมาณ 05.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร-ครู ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC : EMIC 2017) ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย By Su Nieam….      

Continue reading


คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนไผท ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ By Su Nieam…. ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490743224279986&type=3                      

Continue reading


หนูน้อยคนเก่งไผทฯ รับประทานรางวัลศิลปกรรมเหรียญทองจากองค์โสมฯ

ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ประทานรางวัล ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลงาน “ไปกราบพ่อวันฝนตก” วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป  by Su Nieam ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490802967607345&type=3

Continue reading


รร.ไผทอุดมศึกษา รับรางวัลพระราชทาน 2559

มาร่วมดีใจด้วยกันนะคะ รร.ไผทอุดมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2559 ค่ะ

Continue reading


สรุปผลการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาล+เอกชนของ ประจำปีการศึกษา 2559

สรุปผลการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาล+เอกชนของ ประจำปีการศึกษา 2559                                

Continue reading