ขอแสดงความยินดีกับน้องพิม ด.ญ. พิชญาภา เจ้าสม นักเรียนระดับชั้น IP.5

ขอแสดงความยินดีกับน้องพิม ด.ญ. พิชญาภา เจ้าสม นักเรียนระดับชั้น IP.5 ภาคภาษาอังกฤษได้รับเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการแข่งขัน Thailand National Figure Skate Championshipd 2018 ขอบคุณภาพและข้อมูลจากผู้ปกครองนะคะ???        

Continue reading


หลักสูตร Study Tour ที่ Kersbrook Primary School

ด.ญ.อัญชิสา เนียมพุ่มพวง(น้องลูกหมู)และ ดญ.กัญญาภัค บุปผเวส(น้องปันปัน) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตรความสามารถพิเศษ ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Study Tour ที่ Kersbrook Primary School เมือง Adelaide, South Australia โดยพักอยู่กับ The host South Australian Government School อย่างอบอุ่น ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา(MOU)ระหว่างไผทอุดมศึกษาและ รัฐบาล South Australia ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ   ด.ญ.อัญชิสา เนียมพุ่มพวง(น้องลูกหมู)และ ดญ.กัญญาภัค บุปผเวส(น้องปันปัน) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตรความสามารถพิเศษ… โพสต์โดย Patai Udom Suksa School เมื่อ 27 มีนาคม 2018

Continue reading


โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา(MOU)ระหว่างไผทอุดมศึกษาและ รัฐบาล South Australia

ด.ญ.อัญชิสา เนียมพุ่มพวงและ ดญ.กัญญาภัค บุปผเวส นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตรความสามารถพิเศษ เดินทางไปเรียน Summer ณ เมือง Adelaide South Australia ระหว่างวันที่24 มีนาคม -14 เมษายน 2561 ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา(MOU)ระหว่างไผทอุดมศึกษาและ รัฐบาล South Australia ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ ด.ญ.อัญชิสา เนียมพุ่มพวงและ ดญ.กัญญาภัค บุปผเวส นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตรความสามารถพิเศษ เดินทางไปเรียน Summer ณ… โพสต์โดย Patai Udom Suksa School เมื่อ 24 มีนาคม 2018            

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าค่าย Inter Camp 2018

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าค่าย Inter Camp 2018 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 5 วัน ด้วยฐานกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูต่างชาติ ” Congratulations! & Keep up the good work.”        

Continue reading


Inter Camp make us happy,we call enjoy will be together.Happy field trip @ Khaoyai

Inter Camp make us happy,we call enjoy will be together.Happy field trip @ Khaoyai ค่าย Inter Camp นำ นร เข้าทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์ Bonanza Exotic Zoo เพื่อเรียนรู้ชีวิตสัตว์จากประเทศต่างๆ          

Continue reading


วันแรกของการเข้าค่าย Inter camp

วันแรกของการเข้าค่าย Inter camp ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่12-16 มีนาคม Developing Your English Through Adventure.            

Continue reading


สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

Patai Udom Suksa Schoolร่วมกับสถาบัน Cambridge English Language Assessment ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกส่วนการศึกษาในวันนี้มี นักเรียนเข้าทดสอบ ในระดับStarter ,Mover,Flyer,KET,PET จำนวนทั้งหมด 92 คน          

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9

พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9 ของนักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Goodbyes are not forever,goodbyes are not the end.They simply mean we’ll miss you.Until we meet again    

Continue reading


IP นำเสนอผลงาน Project Integration Conclusion

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.30 น. – 10.30 น. อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีในงาน การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ Project Integration Conclusion ของนักเรียน ระดับชั้น IP 1- IP 9 ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1731264956894477&type=3

Continue reading