พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าค่าย Inter Camp 2018

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าค่าย Inter Camp 2018 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 5 วัน ด้วยฐานกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูต่างชาติ ” Congratulations! & Keep up the good work.”        

Continue reading


Inter Camp make us happy,we call enjoy will be together.Happy field trip @ Khaoyai

Inter Camp make us happy,we call enjoy will be together.Happy field trip @ Khaoyai ค่าย Inter Camp นำ นร เข้าทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์ Bonanza Exotic Zoo เพื่อเรียนรู้ชีวิตสัตว์จากประเทศต่างๆ          

Continue reading


วันแรกของการเข้าค่าย Inter camp

วันแรกของการเข้าค่าย Inter camp ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่12-16 มีนาคม Developing Your English Through Adventure.            

Continue reading


สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

Patai Udom Suksa Schoolร่วมกับสถาบัน Cambridge English Language Assessment ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกส่วนการศึกษาในวันนี้มี นักเรียนเข้าทดสอบ ในระดับStarter ,Mover,Flyer,KET,PET จำนวนทั้งหมด 92 คน          

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9

พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9 ของนักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Goodbyes are not forever,goodbyes are not the end.They simply mean we’ll miss you.Until we meet again    

Continue reading


IP นำเสนอผลงาน Project Integration Conclusion

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.30 น. – 10.30 น. อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีในงาน การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ Project Integration Conclusion ของนักเรียน ระดับชั้น IP 1- IP 9 ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1731264956894477&type=3

Continue reading


รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ

อ.วรรณรดา ชาติชะนา อาจารย์ใหญ่ภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติและรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมศิลปะจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร เซนทารา เซนทรัลเวิลด์      

Continue reading


กิจกรรมMerry xmas ของภาคภาษาอังกฤษ Gifted และหลักสูตร ILP

กิจกรรมMerry xmas ของภาคภาษาอังกฤษ Gifted และหลักสูตร ILP วันนี้มีการร้องเพลงของนักเรียนและครูต่างชาติและมอบเกียรติบัตร การประกวดต้นคริสมาสต์ ขอเชิญชมภาพบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานกันนะคะ  

Continue reading