อัตราค่าแบบเรียน และ รายการหนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 63

อัตราค่าแบบเรียน

รายการหนังสือที่ใช้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

Inspire

สามัญ

ILP 1

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ILP 1)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ILP 1)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ILP 1)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ILP 1)

ILP 2

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ILP 2)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ILP 2)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ILP 2)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ILP 2)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ILP 2)

ILP 3

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ILP 3)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ILP.3)

ความสามารถพิเศษ

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ความสามารถพิเศษ)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ความสามารถพิเศษ)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ความสามารถพิเศษ)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ความสามารถพิเศษ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Inspire)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สามัญ)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สามัญ)