แบบแสดงความจำนงรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564

รายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบค่าเทอมได้ที่นี่

** ผู้ปกครองบันทึกข้อมูล และรอทางโรงเรียนติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์และรายงานตัว หลังจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือ ภาครัฐประกาศให้ดําเนินการ ตามปกติได้ หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 02-9733530-1,02-521-1457-8

สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น หลักสตูร