อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สะพานใหม่ - ดอนเมือง
ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท ไผทอุดม จำกัด
เลขที่ 029-3-04670-0

วันที่อัพเดทข้อมูล 27-10-2021

ระดับชั้น หลักสูตร ค่าเทอม
อนุบาลปีที่ 1 อายุไม่ถึงเกณฑ์ Inspire 31,712.00
อนุบาลปีที่ 1 Inspire 25,706.75
อนุบาลปีที่ 2 Inspire 25,706.75
อนุบาลปีที่ 3 Inspire 25,806.75
ประถมศึกษาปีที่ 1 Inspire 31,771.75
Inspire Gifted 35,621.75
ประถมศึกษาปีที่ 2 Inspire 31,771.75
Inspire Gifted 35,621.75
ประถมศึกษาปีที่ 3 สามัญ 22,821.75
Gifted 33,621.75
ILP 1 28,721.75
ILP 2 31,121.75
ประถมศึกษาปีที่ 4 สามัญ 23,221.75
Gifted 34,021.75
ILP 1 29,121.75
ILP 2 31,521.75
ประถมศึกษาปีที่ 5 สามัญ 23,621.75
Gifted 34,821.75
ILP 1 29,821.75
ILP 2 32,221.75
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามัญ 23,621.75
Gifted 34,821.75
ILP 1 29,821.75
ILP 2 32,221.75
ILP 3 37,971.75
มัธยมศึกษาปีที่ 1 Inspire 25,831.25
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามัญ 25,831.25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามัญ 23,531.25
IP 1 - 6 International 72,100.00