ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน IMC:EMIC 2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องนำ้ต้น ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC:EMIC 2017) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560                

Continue reading


Project Integration เรื่องThe Peter Pan ในกิจกรรม How to make your boat?

วันนี้นักเรียนInternational Program Sectionระดับชั้นIP.3-4เดินทางไปทัศนศึกษา ในการเรียนProject Integration เรื่องThe Peter Pan ในกิจกรรม How to make your boat? โดย ได้รับความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อเรือไทยอ.รัตนา ขาวมาลาและ อ.กนก ขาวมาลา ณ พิพิธภัณฑเรือไทย จ.พระนครศรีอยุธยา                

Continue reading


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ หอประชุมอุดมลักษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. * เทศน์มหาชาติ มหาทานบารมี ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน ร.๑๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธ โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) […]

Continue reading


กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้ คณะผู้ปกครอง นักเรียนและครูส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเป็นเจ้าภาพ๑กัณฑ์คือกัณฑ์กุมารจากทั้งหมด๑๓ กัณฑ์ขอเชิญ ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ          

Continue reading


ส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์

เวลาประมาณ 05.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร-ครู ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC : EMIC 2017) ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย By Su Nieam….      

Continue reading


นักเรียน-ผู้ปกครอง-ครูส่วนการศึกษาอนุบาล ร่วมบริจาคปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์นครกัณฑ์”

นักเรียน-ผู้ปกครอง-ครูส่วนการศึกษาอนุบาล ร่วมบริจาคปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์นครกัณฑ์”อนุโมทนาบุญนะคะ ขอบคุณข้อมูลจากส่วนการศึกษาอนุบาลค่ะ  

Continue reading


มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาด

ส่วนการศึกษาอนุบาลฝากโพสต์มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดให้ผู้ปกครองทราบกันค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ใหญ่อนุบาลนะคะ  

Continue reading


โครงการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ศตวรรษที่ 21 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)

Exchange Visit Under the MOU โครงการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ศตวรรษที่ 21 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียใต้ และ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา Exchange Visit Under the MOU between International Education Services (IES), Department for Education and Child Education (DECD), Government of South Australia and Patai Udom Suksa School July 12th, 2017 By Su Nieam….

Continue reading


ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60) – จ.10 – อ. 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา+วันเข้าพรรษา – พฤ 13 ก.ค. 60 นักเรียนความสามารถพิเศษป.2-ป.6 สอบ Enrichment – พุธ 19-ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน ป.1-ม.3 และ IP1-9 – ศุกร์ 28 ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชมม์พรรษา – ศุกร์ 11 ส.ค. 60 งานวันแม่แห่งชาติ – จันทร์ 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ – เสาร์ 19 ส.ค. 60 เข้าค่ายกลางวันลุกเสือ-เนตรนารี […]

Continue reading