ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม เริ่ม มี.ค. 61
-28 เม.ย. ปฐมนิเทศนักเรียน อนุบาล 1/ นักเรียนเสริมระหว่างชั้น/ hub
– 5 พ.ค. ปฐมนิเทศนักเรียน ป.1 ใหม่/ นักเรียนเสริมระหว่างชั้น และ ip
– 14 พ.ค. หยุดวันพืชมงคล
– 16 พ.ค. เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1ระดับ อ.1, ป.1, มัธยม 1-3 และ ip.1-9
– 16 พ.ค. -29 พ.ค. กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักเรียน ป.1 (2 สัปดาห์)
-17 พ.ค. เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ป.2-ป.3
– 17 พ.ค.-23 พ.ค. กิจกรรมปรับพฤติกรรมบูรณาการระดับ ป.2 (1 สัปดาห์)
– 18 พ.ค. เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ป.4-ป.6
– 21 พ.ค. เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น อ.2-อ.3
-29 พ.ค. หยุดวันวิสาขบูชา
– 2 มิ.ย. ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ป.1 และ นักเรียนที่เข้าหลักสูตรความสามารถพิเศษในระดับชั้น ป.2-ป.6
– 2 มิ.ย. เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์
– 4 มิ.ย. นักเรียนระดับเด็กเล็ก hub เปิดเรียนเตรียมความพร้อมตามกำหนดการ
-11 มิ.ย. นักเรียน hub เปิดเรียนเต็มวัน
– 14 มิ.ย. พิธีไหว้ครู
– 11 ก.ค. นักเรียนความสามารถพิเศษ ป.2-ป.6 สอบ Enrichment
– 20/23/24 ก.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 1 นร. ป.1-ม.3 และ IP 1-9
– 27 ก.ค. หยุดวันอาสาฬบูชา
– 28 ก.ค. หยุดวันเฉลิมพรรษา/ วันเข้าพรรษา
– 10 ส.ค. งานวันแม่
– 13 ส.ค. หยุดชดเชยวันแม่
– 17 ก.ย. นักเรียนความสามารถพิเศษ ป.2-ป.6 สอบ Enrichment
– 21 ก.ย. Open House ครั้งที่ 1
– 26-28 ก.ย. สอบกลางปี
—-ปิดเทอม—
1 พ.ย. เปิดเรียนภาค 2
*** ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ