ด.ญ.เบญญาภา ทัยสุวรรณ์ และ ด.ญ.พิชญาภา พึ่งแพง เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด.ญ.เบญญาภา ทัยสุวรรณ์ ป.6/9
และ ด.ญ.พิชญาภา พึ่งแพง ป.6/9
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในโครงการรณรงค์ “กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก”
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล
จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล/ภาพ : ผู้ปกครอง

 

ด.ญ.เบญญาภา ทัยสุวรรณ์ ป.6/9 และ ด.ญ.พิชญาภา พึ่งแพง…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2018