กิจกรรม Morning Market กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กินๆ เล่นๆ สไตล์วิทยาศาสตร์)

กิจกรรม Morning Market กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กินๆ เล่นๆ สไตล์วิทยาศาสตร์)
ภายในงานได้มีไอศครีมโบราณ ของเล่นสไตล์เชิงวิทยาศาสตร์ขาย
ได้รับความตื่นตาตื่นใจกับน้องๆ นักเรียน ป.ต้นอย่างมากมาย
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณศาลาทัพพะรังสี
By Su Nieam….

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1873260412694930&type=3