การอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ

การอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ
ของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ IP4
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

การอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ IP4วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาBy Su Nieam….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018