การฝึกอบรมผู้นำนันทนาการลูกเสือ-เนตรนารีเชิงบวก

การฝึกอบรมผู้นำนันทนาการลูกเสือ-เนตรนารีเชิงบวก
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีทุกระดับชั้น
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1779618135392492&type=3