ไผทฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ หนังสั้นระดับเหรียญทอง….

อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
มอบเกียติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ให้กับ
ด.ช.ทศพร กลิ่นชื่น, ด.ช.บุณยกร เทียนชัย, ด.ช.ธนกฤต พิทยาประสาน,
ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร และด.ช.พีรพัฒน์ จำนงค์
ในการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3