พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9

พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9 ของนักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Goodbyes are not forever,goodbyes are not the end.They simply mean we’ll miss you.Until we meet again