สุขสันต์วันเกิด อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

สุขสันต์วันเกิด อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

“ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย
จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญ
อายุมั่นขวัญยืนชั่วกาลนาน
มงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย”
สุขสันต์วันเกิด คุณเอื้อย (อ.ผลิกา เศวตศิลา) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สิริอายุครบรอบ 60 ปี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
By Su Nieam….

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1734506846570288&type=3