สัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1729054973782142&type=3