ประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามในงานวันเกษตรแฟร์

ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนประถมและมัธยมฯส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามในงานวันเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่แล้วเราได้ลำดับที่2 ปีนี้จะได้ที่เท่าไหร่มาส่งแรงใจกันนะคะ