หนูน้อยอนุบาล ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร

หนูน้อยอนุบาล ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร (ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร)
ในงาน “100 ปี การศึกษเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย”
โดยมีรายชื่อดังนี้
ด.ญ.จินตนา ณัฏฐ์เศรษฐ์ อ.3/1
ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุวศราภรณ์ อ.3/2
ด.ญ.ศิราภรณ์ บั้งทอง อ.3/2
ด.ญ.มนัสนันท์ เณียมกุณชรณ์ อ.3/2
ด.ช.ธานัท มิตรมุสิก อ.3/2
ด.ญ.ภีรดา วรสิงห์ อ.3/3
ด.ญ.ชญาณ์นันท์ ลุนสา อ.3/5
ด.ช.คุณานนท์ ฬาทอง อ.3/5
ด.ญ.ปุญญิศา ปานยืน อ.3/6
ด.ญ.นภัสภรณ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ อ.3/6
ด.ญ.ญดา ธิติชาญกุล อ.3/7
ด.ญ.นาราภัทร กาหลิบ อ.3/8
ด.ญ.ดีกัญญ์ สังแก้ว อ.3/8
ด.ช.มนัสวิน อินทรวิเชียร อ.3/2
ด.ญ.จุฑามาศ คำสีแก้ว อ.3/2
โดยมีคุณครูนงเยาว์ ถำชัยภูมิ, คุณครูศิริลักษณ์ โรจนประดิษฐ์ และคุณคุณมัลลิกา แพมั่ง เป็นผู้ฝึกซ้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1727030900651216&type=3