ประวัติวันคริสมาสต์ และร้องเพลงคริสมาสต์ และปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตร Star of the week.

กิจกรรม Assembly ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ของInternational Program เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษวันนี้โดย Teacher Joseph นำเด็กๆIP.3มาเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติวันคริสมาสต์ และร้องเพลงคริสมาสต์ และปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตร Star of the week.

 

กิจกรรม Assembly ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ของInternational Program เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษวันนี้โดย Teacher Joseph นำเด็กๆIP.3มาเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติวันคริสมาสต์ และร้องเพลงคริสมาสต์ และปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตร Star of the week.

โพสต์โดย Patai Udom Suksa School บน 14 ธันวาคม 2017