พิธี “พระคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ” รอบที่ 2 ป.4-ป.6, IP 1- IP 9

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธี “พระคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ” และพิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ”
โดยรอบนี้เป็นรอบที่ 2 ระดับชั้น ป.4-ป.6, IP 1- IP9
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1656968277657479&type=3