พิธี “พระคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ” รอบที่ 1 ป.1-ป.3, ม.1-ม.3

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธี “พระคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ” และพิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ”
โดยรอบนี้เป็นรอบที่ 1 ระดับชั้น ป.1-ป.3, ม.1-ม.3
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Su Nieam….


ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1656963050991335&type=3